Проект « Операция: СМЯТAНЕ в град Графовил»

 

  За да изтеглите първите (временни) епизоди на

                      «Операция СМЯТАНЕ в град Графовил» кликнете ТУК.

Идеята:

 

Създаване на инструмент, производен  на съществуващия вече, "Добре дошли в  Графовил"  като на сцената се появяват отново многобройните и различни герои.

Те са представени най-често чрез  хумористични сценки със задачи, за разрешаването, на които са необходими различни пресмятания,  провокирани от ситуации от всекидневния или професионалния живот.

 

Целта е да се даде възможност на обучаваните (младежи и възрастни),  да се научат да разсъждават и да смятат на базата на реални ситуации, които същевременно са наситени със симпатия и  добронамерен  хумор. Нивото на трудност е по-скоро  елементарно и с практическа насоченост: това на основно училище,  адаптирано към ежедневието.

 

Целева група:

Младежи и възрастни, които не владеят основни познания по аритметика (преформулирана начална училищна програма с цел просто и лесно прилагане във всекидневния или професионалния живот).

 

Формата:

Списък с цели, съответстващи на нивото на основно училище, като същевременно са запазени само тези от тях, които могат да намерят приложение в ежедневието или в работата, е в основата на 25 епизода, всеки един съставен от три "сценки". Основните цели ще бъдат 4-те аритметични операции, проценти, тройното правило, мерки, прости дроби и пропорционалност, като във всеки епизод е поставен акцент върху умение за преценка и смятане наум. Предвидени са около 25 пресмятания във всеки епизод.

 

Всяка поредица поставя героите от град Графовил в определена  ситуация чрез три сценки, които се развиват на базата на първоначална  дадена ситуация. Всяка сценка  провокира едно или повече разсъждения и изчисления, последвани от отговори. Указания и помощ, както е в оригиналната версия на Графовил- "правопис на френския език", ще ръководят обучавания в запознаването му с проблематиката и инструментите за разсъждение и изчисления, които могат да бъдат използвани.

 

Към всеки епизод има Фиш с педагогически насоки, в който са представени:

- възможностите за оптимално използване на епизода;

- допълнителни идеи;

- професии и занаяти, включени в епизода с линк към нашия инструмент  «100 професии, представени от тези, които ги практикуват»

- умения съответстващи на нашия инструмент за логическо мислене «Умения за откриване».

 

Възможно най-отдалечен от конвенционалното «училищно» обучение,  инструментът ще бъде представен в две версии: интерактивна версия и версия на хартиен носител, предложени на 3 езика: френски, немски и български:
 

 

- Интерактивна версия:

Тази версия е предназначена за обучаеми с най-големи затруднения и / или неграмотни. Рисунки ще представят героите от град Графовил в сценка, илюстрираща всяка ситуация. Кратък текст на лесен френски, немски или български ще описва ситуацията и ще въвежда героите. Ще следва реалистичен диалог между двама или повече от героите. Разбира се всички диалози ще бъдат озвучени за улесняване на достъпа до ситуацията на обучаемите със затруднения в четенето.

 

Интерактивността ще позволи на обучаваните да се възползват от помощ и малки трикове за прилагане на умения за разсъждаване, даване на оценки и пресмятане.

 

 

- Версия, предназначена за хартиен носител:

Версия, предназначена за хартиен носител, която включва всички илюстрации, текстове и диалози на интерактивната версия, ще бъде представена по модела на колекция от скечове, които могат да бъдат принтирани, от първия инструмент  Графовил. Тази версия, предназначена за печат, ще позволи достъп до инструмента на преподаватели и обучавани, които биха искали да се възползват от взаимодействие в групата и от работа по предложените теми.

 

И в двата случая, присъствието на обучаващ е за предпочитане за подпомагане на обучаваните, насочвайки ги към начин на работа, предполагащ възможно най- «самостоятелно»  търсене и откриване и в ролята му на фасилитатор. Възможно е обаче обучаваните да работят самостоятелно, тъй като са предвидени отговори и обяснения.

 

 

Инструментът по отношение на професионалното ориентиране и професиите:

 

Всички герои от инструмента  Графовил упражняват някаква професия. Аритметичните ситуации до голяма степен се основават на професията на героите и тяхното ежедневие.

 

Пример за ситуации, свързани с дадена професия:

 

- Търговия: Дари, цветарката, прави букети и обсъжда цените (4-те операции) и печалбата си, имайки предвид местоположението на магазинчето си и разходите.

 

- Янис, собственик на гръцкия ресторант "При Янис" води счетоводството си с помощта на своя приятел счетоводител Азиз и преценява дали може да наеме на непълно работно време втора сервитьорка.

 

 

- Счетоводителят Aзиз обсъжда с Андрей Големанов, управител на хотела при Театъра, новите мащабни ремонтни работи (обновяване на стаите, стандартизиране на кухнята ...)

 

- Прея, касиерка в супермаркета Масток, заблязва, че някои клиенти купуват повече или по-малко от обичайното ...

 

- Янаки Андонов, филмов режисьор, кани след снимките целия си екип в ресторанта на Янис, който заедно със своята сервитьорка трябва да се справи с тази малко по-претенциозна маса!

 

Инструментът по отношение на ситуации от ежедневието:

 

Примери за ситуации, свързани с ежедневния живот:

 

- Карина, редовна клиентка  в супермаркет Масток, която живее сама с дъщеря си, е на път да изпадне в свръхзадлъжнялост. Тя има доста кредити. Прея, касиерката, е притеснена, защото тя купува много по-малко от обичайното ... Карин й разказва за своя проблем и Прея, много изобретателна и приятелски настроена, се опитва да намери решение.

 

- Жана и Грациела биха искали да напуснат своите домове и да станат съквартирантки ... но дали ще разполагат с необходимите средства?

 

- Симон непрекъснато си прави дребни сметки като уебдизайнер и предположения за това, което може да спечели от авторски права, ако романът, който пише се хареса на някой издател и се продава добре или спечели литературна награда...

 

- Пенсионираната учителка Хортензия Лютикова преглежда сметките на своята асоциация със Златан, който по принцип не иска нищо да харчи и Цеца Костова, секретарката, която иска да се харчи много – като  има предвид, че парите не са нейни!

 

-  Сърнела Труфчева, е актриса или по-скоро "е била" и е много трудна и взискателна клиентка във фризьорския салон Карин,  както и в ресторанта на хотела при Театъра и  ... се бори с дробите!

 

 

Инструментът спрямо логическото мислене:

 

Целите и ситуациите в инструмента ще бъдат поставяни систематично във връзка с предходен инструмент за логическо мислене « Умения за откриване », който включва 30 мисловни умения и развива способностите на обучаваните за самостоятелно търсене и откриване.

 

И не само «математика»!

 

Сценариите служат като богат контекст, в който няма да има само смятане, но където ще бъдат провокирани по-общи разсъждения за ежедневната реалност.

 

Епизодите са свързани като в книга със скечове, обединени от една история. Първоначалните тестове показаха, че обучаваните искат да «знаят какво се случва по-нататък. »

 

 

Епизодите могат да преминават от реалистични сцени от всекидневния живот (епизод 2: «Бъдещо съжителство» , епизод 5: « Mасток, печеливш супермаркет»),  до сцени с леко саркастичен хумор (епизод 1: «Кафемашината на Златан» , епизод 6: «Сърнела играе своя филм»), с трогателни сцени (епизод 3: Maриян и котето ») или малко по-налудничеви (епизод 4: « Зара и кристалната топка ») или пък по-скоро плод на въображението (епизод 7: «Интересна игра» с участието на ... призраци!). Разнообразие, което би трябвало да се хареса на много хора ...

 

 

Някои епизоди се отнасят по-скоро до заниманията на по-малките (епизод 3: «Мариян и котето», епизод 7: «Интересна игра»), други на тези на младежите (епизод 2: «Бъдещо съжителство», епизод 5: «Maсток, печеливш супермаркет »)

 

И « освен това » 

 

- В края на всеки епизод, 10 мини-упражнения с отговори, в които са включени някои вече познати ситуации с известните ни персонажи.

 

- Илюстрирано, подробно  Педагогическо ръководство, което дава много педагогически насоки, както и указания за по-добро използване на инструмента, съобразено с образователните принципи, въз основа, на които е създадено.

 

Кога ?

 

Цялостното завършване на инструмента с възможност за свободно сваляне на 3-те езика, в своята онлайн версия и във версията предназначена за хартиен носител, е предвидено  за септември 2018 г. Епизоди във версията, предназначена за хартиен носител, ще бъдат на разположение на нашия уебсайт  преди пълното завършване !

 

 

 

 

                        За да изтеглите първите (временни) епизоди на

                      «Операция СМЯТАНЕ в град Графовил» кликнете ТУК.

* * *