Полезни връзки

 

„900 упражнения за професионална комуникация”
http://compro.ltjb.lu/
Достъпен на FR, DE, EN, BG
Достъпен също и на DVD-ROM за информация Euro Cordiale asbl, erny.plein@education.lu

„Да развием по друг начин социални и познавателни компетенции” ;
http://outils-cognitifs.ltjb.lu/
Достъпен на FR, DE, EN, BG