Между другото | Описание на проекта | Партньори
Описание на проекта

В действителност, 20% от учениците излизат от системата без квалификация и/или се отказват от нея. За да реагира на този проблем, Европейският Съвет в Лисабон през 2000г. реши до 2010г. да намали на половина, броят на учащите от 18 до 24 години, които са завършили само първи етап от средното си образование и не нямат никаква специалност.

Проектът “ Нова система за сертифициране на младежи без квалификация” се отнася за това предизвикателство. Този проект събра за три години преподаватели и изследователи от Люксембург, от Франция, от Германия, от България и Португалия. Заедно те развиха регистър за компетенции и методология на признаване, които позволяват да се узаконят компетенциите, придобити в обучението по официален или неофициален път, за младежи с трудности в социо-професионалното интегриране. Тези младежи познават образователните, икономическите и социалните проблеми. Те страдат от ниско самочувствие, поради което изпитват трудности в изразяването на компетенциите си. Ето защо е изключително важно да им се помогне да се научат да изразяват знанията си по начин, който да да им позволи да реализират една задача или упражнение. Тази задача с обяснението е неразделна част от хода на обучение, което ние предлагаме. Важно е за подсилване на увереността на тези младежи и тяхната мотивация за учене и реализация. Регистъра се състои от основа, обща за всички професионални науки и позволява да се оценят 6-те области на следните компетенции:

-Комуникация на езика на страната

-Основни математически познания

-Пресмятане на числа

-Да се научим на учим

- Лични и социални компетенции

-Адаптиране към живота в предприятието

За да се улесни работата на оценяващите, всяка част е съчетана с упражнение, което показва очакваната комптенция. Към регистъра за оценаване може да бъде добавен педагогически материал онлайн за преподавателя. Тези материали съществуват на френски, на немски, на български и на английски език. Те предлагат преглед на упражнението, при необходимост могат да се индивидуализират. Избраните упражнения се основават на примери от реалният живот. Те могат да се използват директно в процеса на обучение, съобразени са с трудностите в учебния план и интегрирането.