Теоретична книжка
Нашият доклад представя резултатите от извършената работа по време на проекта Леонардо да Винчи “Нова сертификационна система за обучение на младежи без квалификация”.

След като уточнихме задачите и целите на този проект, определихме понятието придобити умения и компетенции и представихме методите и средствата, необходими за тяхното развитие, с уточняване на ползите и възможностите им за използване.

Първоначално искахме да разберем как управителите на предприятие, обучителите и младежите без квалификация си представят личните и професионални компетенции като попълнят съвместна анкета.

После ние създадохме нашата система за компетенции, която съдържа шест от осемте ключови компетенции за обучение и образование през целия живот на Европейския Съвет.

Два основни факта констатирахме в нашата първоначална анкета- младежите без квалификация имат големи трудности с описването на компетенциите и често имат негативно мнение за себе си по отношение на компетенциите- искаме да подчертаем :

-важността на индивидуалните действия за развитие, които позволяват на преподавателите да помогнат на младежите да изразят, своите компетенции и да се присбособят;
-съществена важност има функцията за оценяване, която цели да засили тяхното усещане за компетентност и да динамизира техната опитност в обучението, по време на осъзнаването на придобитите познания.