Ý
       

 

• Проблемните ученици, изпитващи затруднения се увеличават. Това ни кара да търсим нови пътища и начини за работа с тях. Да ги мотивираме, увлечем, мобилизираме, да създадем у тях трансверсални компетенции като умението да общуват, да придобият самочувствие, да прилагат правилни стратегии за начин на мислене...Ето на какво залагат авторите на този проект.
• Предизвикателството е да се развие у индивида способност за изработване и реализиране на собствен социален и професионален проект, който да бъде доразвиван в продължение на целия жизнен път.

Нещо повече...