Ý
     
 
Ý
 
 
Ý
 
Ü

МОДЕЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО
(свалете във pdf формат)


Ü

В рамките на този европейски проект, ние създадохме един модул за обучение, експериментиран от преподавателите в различните страни. Заедно, ние направихме оценка, обогатихме и проверихме чрез практиката схемата, която ви предлагаме тук.
Става въпрос за начин на действие, който ви дава свобода при избора на обучение, адаптирано към вашия специфичен контекст.