Ý
     
 
Ý
 
     
Ý
 
 
Ý
 
Ü

Основното, да припомним, не е да се открие правилния отговор.
По-скоро става въпрос обучаваният да бъде поставен в ситуация, при която да осъзнае своя начин на действие, да го формулира и сравни с този на останалите участници.Обогатен с тези разнообразни познавателни и социални инструменти, той би могъл да има по-ефикасно поведение в нови и непознати за него ситуации.
Ето как протича едно занятие :